SEKITE MUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE:
“Young Entrepreneurs In Action” – tarptautinė iniciatyva veikliam jaunimui

Iniciatyviam jaunimui vasara – ne tik poilsio metas. Tai – galimybė tobulėti, kartu su bendraminčiais įgyvendinti inovatyvias idėjas tarptautinėse jaunimo stovyklose ar mokymuose. Šiemet JCI Sostinė kaip partneris prisidėjo įgyvendinant Lietuvos-Lenkijos dvišalį bendradarbiavimą skatinantį projektą “Young Entrepreneurs In Action”.

 

jci-logo-fonts-03

“Young Entrepreneurs In Action” – jungtinė tarptautinė iniciatyva tarp jaunimo organizacijų “My Dreams Come True Association – MMS” iš Nowy Sacz (Lenkija) ir JCI Sostinė iš Vilniaus, (Lietuva). Projektas yra skirtas stiprinti dvišaliams santykiams tarp Lietuvos ir Lenkijos, tarpkultūriniam bendradarbiavimui vystyti bei jaunimo nedarbo, jaunimo lyderių saviugdos problemų sprendimų paieškoms. Šios paieškos buvo vykdomos per verslumo įgūdžių (asmeninių ir profesinių) formavimą ir stiprinimą. 24 (12 iš Lenkijos ir 12 iš Lietuvos) projekto dalyviai – iniciatyvūs, kūrybiški bei besidomintys verslumu, ne vyresni nei 30 metų amžiaus – buvo kruopščiai atrinkti Lietuvoje ir Lenkijoje 2014 m. birželio –liepos mėn. vykdytų atrankų metu. Suformuota mišri projekto dalyvių grupė iš skirtingų Lietuvos ir Krokuvos regiono miestų. Tarp atrinktų projekto dalyvių – ir JCI Sostinė narė Jūratė Mažeikytė.

 

Projektas susideda iš trijų etapų: dalyvių atrankos ir susipažinimo; savaitės trukmės neformalių mokymų kurso Gietrzwałd (Mazūrija, Lenkija) ir filmo apie projektą sukūrimo. Projekto mokymai apėmė vidinius (mokymų klasėje) ir išorinius mokymus (socialinės akcijos nepažįstamame mieste). Vidinių mokymų metu analizuota verslumo sąvokos samprata, apžvelgtos jaunimo nedarbo problemos, sudarytas galimų sprendimų sąrašas, projekto dalyviai mokėsi bendradarbiauti, išklausyti vienas kitą ir dirbti komandoje, gerino anglų kalbos ir prezentacinius įgūdžius. Pasidalinta pradėtomis įgyvendinti asmeninėmis verslo iniciatyvomis, pristatytos atstovaujamos organizacijos, projekto organizatoriai pateikė Europos Sąjungos finansinių mechanizmų, skirtų jaunimo iniciatyvoms, apibendrinimą. Išorinių mokymų metu į penkias dvišales grupes suskirstyti projekto dalyviai įgyvendino socialines akcijas Ostrudos mieste. Akcijos sulaukė didelio Ostrudos gyventojų susidomėjimo ir palaikymo. Projekto dalyviai kvietė mylėti ir puoselėti Ostrudą, kūrė šypsenų muziejų, dalijo nemokamus pasisveikinimus ir saldainius vaikams, vaidino gatvėse, praeivių klausė, kas svarbiausia jų gyvenime: šeima, pinigai ar kita? “Dauguma vyresnės kartos Ostrudos gyventojų nekalba angliškai, todėl neretai, siekiant pasiekti užsibrėžtą tikslą, teko improvizuoti, pasitelkti net ir gestų kalbą. Dar kartą įsitikinau, kad tikslui pasiekti dažnai tereikia tik nugalėti vidinius barjerus, išdrįsti pasielgti nestandartiškai. Šie mokymai buvo puiki lyderystės pamoka” – teigia projekto dalyvė J. Mažeikytė. Apibendrinus projekto veiklų rezultatus, surengtas projekto dalyvių susitikimas su tikru antrepreneriu ir lyderiu, Ostrudos meru Włodzimierz Brodiuk, kuris projekto dalyviams surengė išskirtinę ekskursiją po Ostrudos miestą bei supažindino su merija bei Ostrudos regiono jaunimo organizacijų inkubatoriumi.

 

Net ir grįžę į namus, projekto dalyviai intensyviai bendrauja tarpusavyje, planuoja aplankyti vieni kitus. Projektas ir toliau tęsiamas, šiuo metu įgyvendinamas paskutinis jo etapas, kuriamas trumpas filmas apie projektą, o svarbiausios projekto naujienas galite rasti pradėtame rašyti projekto tinklaraštyje http://youngentrepreneursinaction.wordpress.com/ .